Дарби на Служение

Студентите изучават висок кръг на теми, като: Целта на Дарбите и функциите на Петкратното Служение; както изисква Верността към Призива; Библейско Апостолство; Пророческото служение в Последните дни; Многообразието и Силата на екипа; Даровете на служения в единство!