Епохи и Диспенсации

Този предмет изучава различните отношения на Бог с човека, разкривайки се в човешката история. Студентите
ще научат прогресията на откриването на Бог и преимуществата, които имаме когато Бог се разкрива в диспенсацията на Благодат в сравнение с другите диспенсации.