Живи писма – 2

Този предмет има за цел да даде на студента познание върху посланията от Новия Завет. Ще проучим кой е написал посланията, към (за) кого са били написани, къде са били написани, при какви обстоятелства са били написани. Ще откриете, че този курс ще ви помогне да разберете посланията на Новия Завет по нов начин и ще увеличи вашата вяра и признателност към Бога.