Живот, воден от Духа

Студентите ще се впуснат в пътешествие из Писанията в търсене на Плода на Духа. Ще се научат как да отглеждат
и развиват тези духовни плодове, за да могат да живеят божествен начин на живот, подсилвани с божествения
характер. Всеки един от плодовете на Духа позволява на вярващия да се справи със ситуациите срещу които се
изправя в живота. Няма ситуация, изпитание или съблазън, които дете на Бог ще срещне и няма да може да
победи с Плода на Духа.