Завети

В този предмет учениците ще открият, че всичко, което притежаваме в Христос е заради заветно обещание. Студентите също ще добият по-ясна представа и разбиране на Божиите различни завети с хората.