Как да имаш правилно отношение към своя Пастор

В този предмет учениците ще научат защо на Бог са му нужни пастор и служители. Бащинство и синовност. Илия и Елисей, Павел и Тимотей. Модели на духовно настойничество и екипност. Как вярващите да приемат и да се свързват с Даровете на Служение за благополучието на Тялото Христово и успеха на Благовестието.