Кръщение в Святия Дух

Всички вярващи имат право и са длъжни да очакват с голямо желание и да се стремят към обещаното от Отец кръщение в Святия Дух в съответствие с повелението на Исус Христос. С това кръщение идва даване на сила за живот и служение, както и дарби и тяхната употреба в служението за Господа. Тази опитност е различна от и следва опитността на новорождението (Лука 24:49; Деяния на апостолите 1:4-8, 2:38,39, 10:44-46, 11:14-16, 15:7-9; 1 Коринтяни 12:1-31). Белегът на Кръщението на вярващите в Святия Дух се изразява на първо място чрез говорене на разни езици според както Духът дава способност и е последвано от проявление на духовна сила по време на публично свидетелстване и служение (Деяния на апостолите 1:8, 2:4, 10:44-46, 19:2-6).