Облагите от делото на кръста

Ако не знаеш какви са облагите, които имаш поради смъртта и възкресението на Исус, ти никога не би могъл да живееш пълноценно. Затова “Облагите от делото на кръста” е предмет, който ще промени живота ти!