Страданието – що е то?

В този предмет ще изясним объркването отностно страданието. Кое е богоугодно страдание и кое е ненужно страдание. Студентите ще придобият здраво разбиране за определението на страданието.