Хилядолетното царство на Исус

Нашият Господ Исус Христос ще се върне заедно със Своите светии, за да управляват и царуват хиляда години на земята, както обещава Библията (Римляни 11:25-27; 2 Солунци 1:7; Откровение 19:11-16, 20:1-7). След това ще има ново небе и нова земя (Откровение 21).