Църквата

Христовото тяло. Всеки вярващ е присъединяваща се към него част (Ефесяни 1:22, 2:19-22; Евреи 12:23).