Бе сътворен по Божия образ. Чрез самоволно престъпление той падна в грях и единствената му надежда за изкупление е в Исус Христос, Божия Син (Битие 1:26,27; Римляни 5:12-21).