Има само едно истинно Божество: Отец, Син и Святият Дух, които са равни помежду си и вечни (Матей 28:19; 1 Йоан 5:7). Исус Христос – Бог, явил се в плът, е втората личност в Божеството (Исая 9:6; Йоан 1:1-14).