Слово, вдъхновено от Бог и е израз на Божията воля (2 Тимотей 3:15-17; 1 Петрово 1:23-25; Евреи 4:12).