Малки Групи

malki.grupi

 

Малките групи са в основата на църковния растеж и грижата за хората.

Всеки един има място и е ценен и значим в Божието Царство. Всички заедно довеждаме в изпълнение Божията воля за спасението на човешки души. Принципът на малките групи е всеки един да намери своето място като част от цялото чрез грижата на всяка от другите части и да познае Христовата любов, която превъзхожда всяко знание.
Ти си част от великия Божий план!!!