All Team Members

Иван и Габриела Хазърбасанови

Основатели и Главни пастори на Християнски Център София

Пастор Иван е основател и пастор на Християнски Център София, както и председател на Църкви на вяра в България.Той извършва мисията си да води, поучава и екипира скъпоценните Божи хора с помощта на прекрасната си съпруга пастор Габриела.

Пастор Георги е водещ пастор в Християнски център София. Заедно с неговата съпруга Полина са се посветили да служат на Господ и на хората. Мисията на Пастор Георги и Полина е достигане на недостигнатите чрез Божието слово и екипиране на вярващите.

Теофил и Снежина Стоеви

Хваление и поклонение

Ние, Теофил и Снежина Стоеви, сме лидери на хвалението в Християнски Център София. Вярваме, че хвалението към Бог не е просто музикално изпълнение, но има сила да променя живота на всеки, който вярва и го практикува.

Стоян и Лили Стоянови

Детско служение

Стоян и Лили Стоянови са се посветили в сферата на Детското служение. Заедно работят в живота на най-малките всяка неделя на детските събрания и всяка година на скаутските лагери Royal Rangers.