Хваление и поклонение

Ние, Теофил и Снежина Стоеви, сме лидери на хвалението в Християнски Център София. Вярваме, че хвалението към Бог не е просто музикално изпълнение, но има сила да променя живота на всеки, който вярва и го практикува. Вярваме, че хвалението достига до престола на Господ и проправя пътя за изливане на Неговия Свят Дух в събранието и в ежедневието ни. За нас е истинска привилегия да служим с дарбите, които Господ ни е подарил за Негова слава.