служители

Теофил и Снежина Стоеви

Хваление и поклонение

Ние, Теофил и Снежина Стоеви, сме лидери на хвалението в Християнски Център София. Вярваме, че хвалението към Бог не е просто музикално изпълнение, но има сила да променя живота на всеки, който вярва и го практикува.

Стоян и Лили Стоянови

Детско служение

Стоян и Лили Стоянови са се посветили в сферата на Детското служение. Заедно работят в живота на най-малките всяка неделя на детските събрания и всяка година на скаутските лагери Royal Rangers.