Видение и Мисия

Нашата мечта е да достигнем София и всяко друго място, където Бог би ни изпратил, с добрата вест за Исус Христос. Ние вярваме, че това, от което се нуждае всеки един човек и всяка нация е да бъде в мир с Бога, да вярва в Неговото Слово и да живее в Силата на Духа Му!

Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги!“ Библията, Послание към Евреите 13:8

Исус Христос е жив и върши чудеса и днес. Той спасява, изцелява, освобожава и кръщава в Силата и Огъня на Святия Дух.

Ние искаме да помогнем на всеки човек да разбере, че Исус Христос не е религия, не е икона, а Спасител на света! Да помогнем на всеки вярващ християнин да разбира кой е Бог и какво Той желае и може да направи във и чрез нас – Неговите изкупени синове и дъщери.

Нашия фокус е чрез поучението и проповядването на Евангелието, Благата Вест :

  • Да екипираме Божиите хора с Неговото Слово на вяра.
  • Да им покажем кои са те и какво Бог има за тях в Исус.
  • Да ги изпратим до неспасените с вестта за изкуплението и спасението чрез жертвата на Исус на кръста.

Най-голямото послание, което Бог даде на човечеството е Исус Христос – Словото, дошло в плът. Бог Го изпрати до човечеството, за да му покаже плана, който бе изготвил още от самото сътворение – план за спасение на всеки, който повярва.

Днес Бог изпраща посланието Си, за спасение до хората по цялата земя. Той не иска нито един човек да отиде в ада, а всеки да достигне до познаването на Бог, да приеме Исус Христос за личен Спасител и Господ и да прекара вечността в Небето, в пълнотата на Божието присъствие.

Ние сме се посветили по всеки достъпен за нас начин да даваме на хората послания на вяра, които могат да променят техния живот завинаги.

Quinnen Williams Womens Jersey