“Не бой се, само вярвай!”

Словото, което бих искала да споделя с вас е описано в Лука 8:40-56. Божието слово ни разказва изключително вълнуваща история. Ще се спра на една малка част от нея.

Започваме да четем историята от ст. 40 („А когато се върна Исус, народът Го посрещна радостно, защото всички Го чакаха.”). Бъди сигурен, че в живота ти присъства ОЧАКВАНЕ за идването на Исус във всяко време и обстоятелство! Атмосферата на очакване винаги подготвя пътя на чудото!

В следващите стихове 41 и 42 (”И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред Исусовите нозе, та Му се молеше да влезе в къщата му; защото имаше едничка дъщеря, на около дванадесет години, и тя беше на умиране. И когато отиваше, народът Го притискаше.”) се разказва за едни тежки, болезнени обстоятелства в живота на едно семейство.

МОЛИ СЕ! (Матей 7:7-8; 1 Йоан 5:14-15; Ефесяни 6:10-18; Евреи 7:25) – Във всяко време и обстоятелство предавай нуждата си с вяра и в молитва на Господа и бъди в очакване! Продължаваме да четем стихове 43-48, които описват историята за чудо в живота на жена, проявила вяра смело и дързостно.

Спрете за момент и помислете! Как реагирате, когато сте в нужда, имате житейски проблем, а виждате, че в същия момент човекът до вас преживява чудо, снабдяване, с други думи, наслаждава се на благословен живот? Насърчавам ви да помислите за това! Реши да се радваш! Радвай се, моли се и благославяй другите и пази сърцето си! (Притчи 4:23; Лука 10:27)

По пътя от предаването на нашата нужда, проблем и пр. в молитва към Господа, следвайки Исус, стигаме до следващия момент, описан в ст. 49 („Докато Той още говореше, дойде някой си от къщата на началника на синагогата и каза: Дъщеря ти умря; не затруднявай Учителя.”)

Понякога идват обстоятелства в живота ни, които ни карат да спрем, да се откажем, да се обезсърчим и да се депресираме. Чуваме: „Спри!”, „Няма смисъл повече!” доста често от най-близките ни хора, което прави ситуацията още по-тежка. (Евреи 10:35, 38) Това е твоят момент да избереш да следваш Исус, да се хванеш още по-силно за обещанията Му и това, което ще последва е възкресенската Му сила, проявена в живота ти! Когато Бог вложи това Слово в сърцето ми, знаех, че е за хора, преживели особено тежки загуби.

Не бой се, само вярвай! Не позволявай повече на обстоятелствата да формират твоя свят! Изправи се, довери се на Господа, както направи Авраам (Римляни 4:18-21: „Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: „Толкова ще бъде твоето потомство“. Без да отслабне във вярата, той си даваше сметка, че тялото му е вече замъртвяло (понеже бе на около сто години), както бе замъртвяла и Сарината утроба, обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, а се закрепи във вярата, и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен да го изпълни”)! Не бой се, само вярвай! Продължавай да Го следваш все по-близо, бъди постоянен в молитва и хванат силно за Божието слово!

Благодат и мир да ви се умножат от Господ Исус Христос,

Дани Гекова