За нас

В свят на обърканост предлагаме истина!
В свят на пренебрегване предлагаме внимание!
В свят на малтретиране предлагаме сигурност!
В свят на подигравки предлагаме одобрение!
В свят на омраза предлагаме Божията любов! 

Нашата цел е да достигнем хората в България, връщайки им вярата в Словото на Бога и мира в сърцето.
ХЦСофия помага на всеки човек да разбере, че Исус Христос не е религия, не е икона, а Спасител на света! Да помогнем на всеки вярващ християнин да разбира кой е Бог и какво Той желае и може да направи във и чрез нас. Не натоварваме хората с допълнително религиозно бреме към тяхното така или иначе напрегнато ежедневие. Ние желаем да насърчим всеки човек, да отвори сърцето си към Бог и с вяра да приеме Неговата милост и благодат за спасение и вечен живот!
Нашият фокус е да поучаваме и проповядваме истинното Божие Слово – Библията, като :

  • помагаме на всеки вярващ да изгради Христовия характер в себе си;
  • достигаме хората, които да чуят за изкупителната жертва на Исус.

Ние сме се посветили по всеки достъпен начин да даваме на хората послания на вяра, които могат да променят техния живот завинаги.
Искаме да сме част от твоя живот и да помогнем на Божия план за твоя живот да стане реалност !
ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ  – ЦЪРКВАТА ЗА ТЕБ!