Skip to content Skip to footer

Нашата цел е да достигнем хората в България, връщайки им вярата в Словото на Бога и мира в сърцето.

ХЦСофия помага на всеки човек да разбере, че Исус Христос не е религия, не е икона, а Спасител на света!

Да помогнем на всеки вярващ християнин да разбира кой е Бог и какво Той желае и може да направи във и чрез нас.

Не натоварваме хората с допълнително религиозно бреме към тяхното така или иначе напрегнато ежедневие.

Ние желаем да насърчим всеки човек, да отвори сърцето си към Бог и с вяра да приеме Неговата милост и благодат за спасение и вечен живот!

Нашите Ценности

  • Поставяме Божието Слово на първо място!
  • Живеем чрез вяра!
  • Ходим чрез любов!
  • Молим се!
  • Водени сме чрез Святия Дух!
  • Ние почитаме Бог!

Нашият фокус е да поучаваме и проповядваме истинното Божие Слово – Библията, като:

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ – ЦЪРКВАТА ЗА ТЕБ!

Искаме да сме част от твоя живот и да помогнем на Божия план за твоя живот да стане реалност !

Редовни Богослужения
Неделя: 11:00 ч.

en_USEnglish